iPhone SDK har blitt enda lettere å bruke.

Annonse


iPhone-SDK oppdatert

Knapt tre uker etter at Apple lanserte sitt uviklingsverktøy (SDK – Software Development Kit) for iPhone, foreligger første oppdatering.

Menneskelig grensesnitt

Mange som programmerer for OS X kjenner Interface Builder, et verktøy som lar deg lage såkalte menneskelige grensensnitt.

Ved å dra og slippe programelementer i et grafisk grensesnitt kan man enkelt se hvordan de oppfører seg i en reell brukssituasjon.

Ferdig i juni

Dette vil utvilsomt gjøre det enklere å lage applikasjoner til iPhone. Apple gjør likevel oppmerksom på at det fortsatt dreier seg om en betaversjon.

Den ferdige versjonen av iPhone SDK skal etter planen foreligge i løpet av juni.

Du kan laste ned den oppdaterte versjonen gratis fra developer.apple.com.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse