Wikipedia-gründeren Jimmy Wales forbeholder seg retten til å skrive om en restaurant han liker. Mens andre i Wikipedia-systemet mener han burde stoppes.

Annonse


Splittelse i Wikipedia

Verdens største nettleksikon slites mellom to fraksjoner i «ledelsen».

«Iklusjonister» og «slettister»

Den ene fraksjonen kaller seg «inklusjonister», og vil at alt skla være som nå. Det vil si at folk fritt får legge inn og redigere saker, uten inngripen ut over å raske ut ulovligheter, fylleprat og rent tøv.

Den andre siden tilhører «slettistene». Disse er kraftig bekymret over at for eksempel Nintendos Pokemon-univers blir viet større plass enn for eksempel Polens store fagforeningsleder Lech Walesa.

Restaurant-ros fra sjefen

De vil – i likhet med skolelærere og professorer – at den faglige, akademiske verdien skal stilles i høysetet. Mest av alt for å øke leksikonets troverdighet og nytteverdi blant kunnskapsarbeidere.

Wikipedias grunnlegger Jimmy Wales er selv en del av denne striden. Da han i fjor sommer besøkte en restaurant i Sør-Afrika, kunne han ikke dy seg. Han skrev en svært rosende artikkel i Wikipedia etterpå.

– Vekk med subjektiviteten!

Restauranten hadde generelt blitt slaktet lokalt, og mange mente at Wales skaffet dem reklame de slett ikke fortjente – bare for Wales selv åpenbart hadde hatt en hyggelig kveld der.

Slettistene vil altså stoppe slike forsøk på å kuppe leksikonet med subjektive oppfatninger. mens iklusjonistene parerer med at slike artikler ikke forstyrrer de som vil lese om mer allmenne ting, og dermed ikke bidrar til å svekke leksikonet.

Kilde:
The Economist

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse