Luftforsvaret blokkerer så godt som samtlige blogger.

Annonse


Forbyr alle sider med «blogg»

Det amerikanske luftforsvaret forbyr nå alle nettadresser med ordet «blogg» i seg. Unntaket er interne blogger som er forhåndsgodkjent av Forsvaret.

– Kan hjelpe fienden

Frobeudet er et resultat av det økende antallet soldatblogger skrevet av militært personell som enten tjenstegjør eller har tjenestegjort i Irak og/eller Afghanistan.

Disse bloggene har møtt til dels hard kritikk hos den amerikanske forsvarsledelsen, som mener de avslører for mye og dermed kan hjelpe fienden.

– Stopper våre viktigste talsmenn

Det nye er at personalet ikke bare har forbud mot å skrive blogger, men også lese dem.

Annonse
Kritiske røster innen forsvaret mener at langt de fleste blogger om amerikansk krigføring er positive, og at man med slike tiltak knebler sine viktigste forsvarere i media.

Kilde:
Wired

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse