FLEKSIBEL: Nokias fremtidsmobil er bøyelig, vanntett og selvrensende.

Annonse


Transformers-mobil fra Nokia

På Museum of Modern Art i New York kan besøkende for tiden se utstillingen Design and the Elastic Mind. Her viser blant annet Nokia fram fremtidens konseptmobil.

Brukre nanoteknologi

Nokia Morph skal hjelpe brukeren å knytte seg til omverdenen ved hjelp av Internett og nanoteknologi. Slik skal brukeren få vite om alt fra nyheter til forurensning i sin umiddelbare nærhet.

Morph skal lages av fleksible nanomaterialer som gjør at telefonen kan bøyes og formes etter brukerens forgodtbefinnende. Her kan man integrere flere funksjoner. Blant annet kan telefonen være selvlysende eller vanntett. Den kan også høste energi, være selvrensende og hente informasjon fra de omkringliggende omgivelsene ved hjelp av sensorer.

På markedet om syv år?

Nokia Morph vil bestå av to enheter: En sensorisk og en kommunikasjonsenhet. Kommunikasjonsenheten kan brukes som øreklips, konferansetelefon eller festes på klærne. Sensordelen vil også kunne brukes på tre måter: Som en bøyelig, skjerm som kan brukes som sensor eller tastatur, Som en ren sensorisk enhet til å bære på kroppen, eller som en sensorisk enhet som kan integreres med andre eksterne enheter.

The Morph er et resultat av et samarbeid mellom Nokia og University of Cambridge. Nokia regner med at et lignende konsept kan være på markedet om sju år.

Her kan du lese mer om Nokias miljømobil og økosensorer

<b>BØY OG TØY: </b> Hvis du vil buke mobilen som armbånd, gir Morph deg muligheten.
(Ill.: Nokia)

Kilde:
BetaNews

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse