Basestasjoer som denne er nede for telling i de delene av landet som ble rammet av stormen Dagmar.

Annonse


Taliban vil sku av mobilnettet

Taliban forlanger at afghanske mobiloperatører stenger mobilnettet i minst 14 timer pr. dag.

Ikke religion

Årsaken er ikke religiøse dogmer – som man kanskje skulle tro. Snarere er det snakk om militære hensyn.

Tailban mener nemlig at GSM-nettet brukes av amerikanerne og NATO til å spore dem opp. Derfor har de truet tre av de fire GSM-operatørene i landet med å sprenge telefonsentraler om de ikke adlyder.

Vil ramme hardt

Dersom Taliban skulle lykkes med truslene, vil kommunikasjonen i det allerede hardt plagede landet bli svært skadelidende.

Afghanistan har et dårlig utbygd landlinjenett, og er dermed svært avhengig av at mobilnettet fungerer.

Kilde:
Reuters.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse