Annonse


Ble gravid etter sex-auksjon

Da den tyske kvinnen auksjonerte bort sex med seks forskjellige menn, hadde hun vel ingen aning om at dette kunne få konsekvenser.

Sex med anonyme menn

I løpet av april og mai 2007 hadde kvinnen sex med de seks mennene, uten å vite annet om dem enn deres kallenavn fra nettauksjonen. For mennene hadde en av grunnforutsetningene ved auksjonen vært at de fikk være anonyme.

Da hun så ble gravid, uvisst med hvem av de anonyme beilerne, gikk kvinnen til sak mot nettauksjonsfirmaet for å få vite hvem barnefaren var.

Dommen har nå falt i kvinnens favør. Domstolen har avgjort at hensynet til det ufødte barnet må veie tyngre enn sex-kundenes ønske om anonymitet. Dermed kan de seks vente seg innkalling til DNA-test i posten i løpet av kort tid.

Kilde:
The Register

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse