DROPPER:  I januar opplevde Facebook for første gang nedgang i brukertallene.

Annonse


Lettere å slette Facebook-profilen

Etter kraftig kritikk skal Facebook nå gjøre det lettere å slette hele profilen.

Kritikk

Facebook har tatt til seg kritikken og har lansert en web-form som kan fylles ut ut man ønsker profilen sin permanent slettet og ikke bare satt som inaktiv.

Trykker man på slette i Facebook settes kontoen kun som inaktiv og all informasjon forblir og eies av Facebook.

– Det skal bli enklere

I et intervju med NY Times forteller Katie Geminder en av Facebooks sjefer at selskapet jobber nå med å utvikle en enklere måte å slette profilen sin på, og ikke bare gjøre den inaktiv.

Men hvor sletter man?

«If you would like your account deleted, please contact us using the form at the bottom of the page and confirm your request in the text box.»

Står det å lese på hjelpe-sidene til Facebook, uten at vi klarte å se en text-box nederst på siden. Kanskje man rett og slett bare skal bruke denne siden?

Kanskje blir det snart mulig å slette profilen uten å sende noen form for kontakt med selskapet?

Kilde:
NYTimes

Annonse


Annonse