TRYGT IGJEN:  Ifølge japanske forskere er det ingen sammenheng mellom mobilbruk og hjernekreft.

Annonse


Mobilen kreft-frikjent igjen

En undersøkelse utført på hjernesvulst-pasienter av japanske forskere, konkluderer med at bruk av mobiltelefon ikke fører til kreft.

– Øker ikke kreftrisiko

Undersøkelsen, utført av forskere ved Kvinnenes medisinske universitet i Tokyo, sammenlignet mobilbruken til 322 hjernekreftpasienter med 638 friske mennesker. Forskere konkluderte med at hyppig mobiltelefonbruk ikke øker sjansene for å få kreft.

Forskerne brukte også nye og mer nøyaktige teknikker for å måle stråling fra forskjellige mobiltelefoner og effekten av dette på forskjellige områder i hjernen:

– Vi fant ingen sammenheng mellom mobilbruk og kreft, sier NaohitoYamaguchi. Hans team foretok undersøkelsene, som nå er publisert i British Journal of Cancer.

Annonse


Stabilt siden 80-tallet

Forskere verden over har overvåket effekten radiomagnetiske felt har på mennesker i over 60 år. I senere tid har folks frykt for at mobilbruk skal føre til kreft økt. Samtidig viser statistikken at forekomsten av hjernekreft knapt har økt siden 80-tallet.

Noen studier har vist en sammenheng mellom mobilbruk og hjernekreft, men majoriteten har ikke funnet noen sammenheng. Dette inkluderer den største undersøkelsen gjennomført til dags dato, der 420 000 mennesker ble fulgt over ti år uten at det var mulig å etablere noen sammenheng.

Kilde:
Reuters