yahoo-microsoft

Annonse


Google frykter Yahoo-kjøp

Microsoft gikk fredag ut med et bud på Google-rivalen Yahoo.

Mer bekymret enn ekspertene

Budet på ufattelige 44,6 milliarder dollar (om lag 241 milliarder norske kroner) ligger 60 prosent over Yahoos børsverdi og anses som såkalt «fiendtlig» i finanskretser.

Mens mange eksperter nærmest har fnyst av tilbudet og kalt Microsoft desperate, er Google-ledelsen åpenbart bekymret for hva et eventuelt Yahoo-oppkjøp kan føre med seg.

– Kan begrsnse valgfriheten

Googles offisielle blogg skriver selskapets juridiske direktør David Drummond at budet reiser alvorlige spørsmål om Microsofts hensikter.

Annonse


Han spør seg blant annet om hensikten er å bruke den dominerende posisjonen Microsoft har på PC-markedet til å begrense nettbrukernes muligheter til å velge hva slags e-posttjenster, nettprattjenester og andre nettfunksjoner de kan bruke.

Nytt monopol?

Dersom du legger sammen Microsofts Messenger med Yahoos Messenger og Microsofts Hotmail med Yahoos e-post får du en mektig konstellasjon som ligner et monopol.

Han viser til at Microsofts strategi ofte har vært å kjøpe opp innovative bedrifter framfor å utvikle teknologi og løsninger selv.

– Valgfrihet er kjernen

Ikke overraskende hevder Drummond at Google har et helt annet utgangspunkt.

– Vi tar et åpent Internett, valgfrihet og oppfinnsomhet alvorlig. De er selve kjernen i vår kultur. Vi tror at Internett-brukernes interesser bør og skal komme først når man skal vurdere det forselåtte kjøpet og alterntitvene til det, skriver Drummond.

Ondt imperium?

Han er direktør i et selskap som bruker slagordet « don’t be evil» («ikke vær ond»). Kritikere av progamvaregiganten bak Windows og Office brukes ofte uttrykket «det onde imperium».

Microsoft har flere ganger blitt dømt for konkurransevridning i USA og EU. Men dette ser ikke ut til å ha svekket deres posisjon i markedet. Samtidig har utallige konkurrenter reist søksmål mot selskapet, uten at dette ser ut til å ha hjulpet heller.

– Vil bli bedre

Microsoft hevder på sin side at situasjonen vil bli bedre for nettbrukerne dersom oppkjøpet kommer i stand.

– Kombinasjonen av Microsoft og Yahoo vil skape et mer konkurransepreget marked både når det gjelder søk og annonser, skriver Microsoft advokat Brad Smith i en pressemelding.

Yahoo+Google i stedet?

Det er imidlertid slett ikke sikkert at Yahoo takker ja til budet fra Microsoft. I følge nyhetsbyrået Reuters vurderer Yahoo tvert om å inngå avtale med Google for å styrke en posisjon som stadig blir svekket.

I så fall vil trolig Microsoft kunne påstå at en ny monopolist er i emning…