Hopp til navigasjon Hopp til innhold
wifi (Ill.: Ill. Per Ervland)

Vil ha straff for WiFi-bilder

Omstridt lovforslag i USA.

Det demokratiske partiet i USA prøver nå å trumfe gjennom et lovforslag som gjør all digital distribusjon av barneporno og annet ulovlig materiale forbudt.

Straff for naboens porno

Det innebærer at ikke bare den som sender eller mottar/oppbevarer bildene eller filmene kan straffes – men også den som bidrar til den tekniske formidlingen.

Først og fremst er loven myntet på Internett-leverandører. Men slik forslaget er formulert, kan også privatpersoner få straffeansvar dersom for eksempel naboen bruker nettet hans til å laste ned ulovlig materiale.

Bot om du ikke melder fra

I følge forslaget pålegges alle som administrerer et nett – det være seg privat eller offentlig – å rapportere om ulovlig trafikk. Dersom man unnlater å gjøre dette, kan man bøtelegges med opptil 300 000 dollar – om lag 1,6 millioner kroner.

Lovforslaget har skapt røre i USA, selv om politikerne bak det bedyrer at de ikke ønsker å ramme vanlige folk med trådløst nett hjemme som kommer i skade for å bli brukt til formidling av barneporno.

Et annet minefelt er den begrensede muligheten store bredbåndsleverandører har til å etterleve en slik lov. Det gamle argumentet om at «veivesenet bør ikke straffes om noen kjører for fort på veiene deres» blir brukt også her.

Kilde:
News.com

Stikkord: barneporno, wifi