Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Skal griske platemoguler få snoke i nettvanene dine? Nei, mener EFN. (Ill.: Per Ervland)

Platebransjen må dokumentere tap

Dommer forlanger tallene på bordet.

Den underlige saken som på juristisk folkemunne bare kalles «UMG vs. Lindor» har pågått siden januar 2006.

Har aldri brukt PC

På tross av at den saksøkte kvinnen, Marie Lindor, bedyrer at hun aldri har tatt i en PC og knapt vet hva Internett er, mener platebransjeorganisasjonen RIAA og deres medlemsbedrift Universal Music Group at hun likevel må betale for musikk hun skal ha lastet ned ulovlig.
Nå har saken tatt en ny vending. Dommeren Robert M. Levy forlanger nå at RIAA dokumenterer det faktiske tapet de skal ha hatt på grunn av Lindors påståtte aktiviteter.

Erstatning for fantasi-tap?

RIAA har tidligere nektet å framskaffe slike nøyaktige tall, men får nå kniven på strupen.

I flere tidligere saker har RIAA klart å få erstatninger som langt overstiger den faktiske salgsverdien av musikken som har blitt lastet opp og ned.

Dette fordi de har fått gjennomslag for at skadevirkningene av at musikken distribueres ulovlig er langt høyere enn den faktiske verdien av hver enkelt låt.

Kan bli vanskelig

Sist det skjedde, var i saken mot den fattige indianerkvinnen Jammie Thomas. Hun ble i oktober i år dømt til å betale 1,2 millioner kroner for å ha delt 24 låter via Kazaa.

Dersom dommer Levys prinsipp blir stående, vil det trolig bli svært vanskelig for platebransjen å hale ut det mange mener er rene fantasibeløp av fildelere de plukker ut mer eller mindre tilfeldig for å staturer eksempel.

Kilde:
recordingindustryvspeople.blogspot.com

Stikkord: fildeling, jammie thomas, universal music group