25facebook_600_1

Annonse


Facebook vant første runde

Universitetsmøteplassen Connect U gikk allerede våren 2004 til søksmål mot Zuckerberg.

Studentvenner

Connect U består av gamle studentvenner av Zuckerberg fra Harvard. I følge hans gamle venner skal de ha snakket sammen i studietiden, og tankene om en nettbasert, interaktiv venneklubb sdkal ha fløyet høyt mellom hyblene i universitets soveby.

Nå har saken endelig kommet opp for retten i Boston. Og den første dagen så det relativt lyst ut for Facebook-gründeren. Dommeren Douglas Woodlock satte nemlig opp en deadline for når Connect U må levere klare bevis for at det virkelig er snakk om et idétyveri.

Får to ukers frist

I følge Woodlock har Connect U to uker på seg til å komme med materiale som er bedre enn den dokumentasjonen de kan vise til så langt.

Annonse


Klarer ikke studentkameratene dette, vil saken etter alt å dømme bli avvist.

Nekter for alt

Zuckerberg benekter på sin side kategorisk at Facebook bruker kode eller annet materiale som stammer fra Connect U.

Connect U avviser på sin side spekulasjonene om at de ønsker å stenge Facebook.

Kilder:
Reuters
News.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse