Basestasjoer som denne er nede for telling i de delene av landet som ble rammet av stormen Dagmar.

Annonse


Basestasjoner frikjent

University of Essex i Storbritannia har testet 44 personer med såkalt el-overfølsomhet. Dette er personer som hevder at de opplever hodepine, trøtthet og allergiske reaksjoner på de fleste elektriske installasjoner.

– Påvirkes ikke

Forskerne utsatte disse personene og en kontrollgruppe på 114 personer for stråling fra mobil-basestasjoner.

Konklusjonen i undersøkelsen er at kroppen ved kortvarig eksponering overhodet ikke påvirkes av disse signalene overhodet, og at plagene derfor må være innbildte.

Det samme gjelder etter alt å dømme også for andre kilder som utstråler elektromagnetiske bølger.

Kilder:
ehponline.org
Heise.de
News.com