Annonse


iPod-skatt i Canada

Michael Geist er ansatt ved universitetet i Ottawa og driver for det meste med åndsverkslov og juridiske tema rundt e-handel. I sin egen blogg kommenterer han den seneste utviklingen i kanadisk opphavsrett.

Kraftige reaksjoner

The Canadian Private Copyright Collective har den senere tid forsøkt å få satt en ekstraskatt på alle lagringsmedier, deriblant MP3-spillere, harddisker og minnekort. The Copyright Board of Canada er organet som tar slike saker, og i dette tilfellet har de gitt klarsignal. Det til tross for at bransjeorganisasjoner for både salgssteder og lagringsprodusenter har reagert kraftig på forslaget.

Forslaget allerede blokkert

Elektronikkbransjen viser til at en statlig rettsinstans allerede har blokkert denne nye ekstraskatten, ettersom digitalt opptaksutstyr etter rettens syn befant seg utenfor åndsverksloven. Videre mener bransjen at Copyright Board of Canada ikke er riktig instans til å ta en avgjørelse i denne saken.

Ikke optimalt

Saken vil etter all sannsynlighet bli anket, og utfallet er dermed fortsatt i det blå. Michael Geist selv mener at utfallet foreløpig kan legitimere fildeling, men at det ikke vil være optimalt. En løsning som skal kunne fungere må ifølge Geist; a) befatte seg med både opplasting og nedlasting, b) ha en egen løsning for ikkekommersiell bruk av innhold, c) dekke både lyd og bilde og d) ha tettere tilknytninger mellom de som betaler en slik avgift og de som faktisk laster ned innhold.

Annonse


Kanadiske styresmakter har stadig ikke kommentert saken.

Kilde:
Michaelgeist.ca

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse