Nettet som folkeeie kan stå for fall.

Annonse


Vil ha betalt nett-kø

Telenor har i en pressemelding signalisert at de trekker seg fra NIX (Norway Internet Exchance) – den universitetsdrevne netthuben som inntil nå har vært selve fundamentet i den norske delen av Internett.

Dermed kan de få anledning til å tilby store aktører forrang i sitt nett, mot klekkelig betaling.

Kan kjøpe plass i køen

Dette kan bety at Internett i Norge vil kunne få det samme systemet som nå innføres i USA, med kvotebetaling og trafikkprioritering for store aktører.

For eksempel kan YouTube og Google (dersom de er Telenors kunder, vel å merke) komme til å betale Telenor for all trafikken de skaper i nettet deres. Og de største avisene kan få anledning til å betale seg vekk fra «trafikkorken» som for eksempel fildelere og torrents skaper.

Annonse


På samme vis kan iTunes skaffe seg «headroom» i nettet ved å betale Telenor.

Kontroversielt i USA

Systemet er svært omdiskutert i USA, og møtte hard motstand i Kongressen.

Men tilhengerne fikk likevel stoppet en grunnlovsfestet nettnøytralitet som ville ha betydd et forbud mot betalt forrang. Dette på tross av stort engasjement fra blant annet flere kjendiser og sentrale demokrater.

Ikke lenger allemannseie

I Norge har vi så langt ikke hatt noen politisk diskusjon om emnet. Men Geir Isene i organisjonen EFN (Elektronisk Forpost Norge) sier det slik til VG.no:

– Dette vil være en stort skritt i retning av å kommersialisere internett. Det som tidligere har vært sett på som allemannseie er i ferd med å bli monopolisert på ny, man kan låse brukerne til utvalgte tjenester og nett.

Ett steg videre

ITavisen har tidligere skrevet at den norske Internettleverandøren Canal Digital forsøker å strupe tilgangen for fildelere ved å innføre begrensinger på torrent-trafikk i perioder med stor trafikk.

Telenor tar altså steget videre ved å gi kommersielle aktører med stor betalingsevne forrang framfor vanlige fildelere som henter ned ting gratis.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse