Skeptikere er redde for at det nye lovforslaget ikke bare vil ramme de kriminelle.

Annonse


Ny spyware-lov i USA?

Det nye spyware-lovforslaget har nettopp blitt godkjent av Representantenes Hus i USA. Dette overrasket mange, da lovforslaget har møtt stor motsand fra internettbaserte selskapet som advarte polikerne. De mente at lovforslaget vil hindre mange lovlige online-aktiviteter.

Stort overtall

Den såkalte ”Spy Act” ble stemt igjennom med en margin på hele 368 mot 48 stemmer. Spy Act, hvis den går igjennom alle instanser, vil straffe alle som installerer software på en PC uten å først gi klart signal til brukeren at dette gjøres.

Den foreslår også at straffer skal bli delt ut til de som distribuerer software som prøver å komme seg forbi maskinens sikkerhetssystem, for å sende ut personlig informasjon om brukeren uten å fortelle om det.

– Vil ta gode intensjoner med i fallet

– Slik lovforslaget er nå, vil man få opp en pop-up hver gang man går inn på et nettsted som samler inn ”personlig” informasjon. Kongressen i USA klarer ikke å forstå alle godhjertede teknologier som eksisterer eller vil bli utviklet i framtiden, og kan av den grunn heller ikke forby alt sammen, forteller Mike Zaneis, en motstander av lovforslaget og undersjef i Interactive Advertising Bureau.

Annonse


Cookies står i fare

Han nevner blant annet dagens bruk av cookies som en lovlydig og godhjerta måte å bruke personlig informasjon på. Slik lovforslaget står skrevet nå, vil dette bli forbudt. Nå gjenstår det bare å se hva kongressen gjør med lovforslaget.

Kilde:
The Register

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse