Sensur har blitt mer og mer vanlig, viser undersøkelse.

Annonse


Global nettsensur vanlig

Nå viser en undersøkelse gjort av Open Net Initiative at statlig sensur har blitt mer og mer vanlige de siste årene. Etter å ha studert tusenvis av websider fant de ut at 25 av de 41 landene i undersøkelsen hadde statlig sensur av nettet. Og for å gjøre det klart allerede fra begynnelsen av: Norge er ikke blant dem.

Skype og Google Maps blokkert

Open Net Initiative hadde en lignende undersøkelse i 2002, og på det tidspunktet var det bare ”et par” land som hadde lignende sensur som vi ser i dag. Blant sidene som hyppigst er blokkert finner vi Skype og Google Maps.

– Ikke bare har det blitt flere land med sensur, men sensuren har også blitt større og mer sofistikert, forteller John Palfrey ved Harvard Law School.

Ikke alle land med i undersøkelsen

For å begrense hvilke land som skulle være med i undersøkelsen, endte de opp med de landene de følte de kunne drive med trygg undersøkelse, og der hvor de kunne lære mest. Blant de landene som har strengest sensur finner vi blant annet Burma, Iran, Pakistan, Syria og Tunisia.

Annonse


I følge rapportene skal grunnen til sensur tredelt: Politikk og makt, sikkerhetshensyn og sosiale normer.

Kilde:
BBC

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse