Hopp til navigasjon Hopp til innhold
464814_eu_flag-741407

Vil gi filmbransjen politimyndighet

EU er i ferd med å innføre et nytt direktiv mot fildeling.

Sverige er i ferd med å implementere EUs såkalte IPRED-direktiv (International Property Rights EU Directive), som åpner for politilignende fullmakter til private selskaper som føler seg tråkket på av fildelere og pirater.

Skal avlaste politiet

Loven, som nå er til behandling i det svenske poltiiske systemet, åpner for en avlastning av politiets oppgaver når det gjelder brudd på opphavsrett.

– Slik det er nå er man tvunget til å starte politietterforskning. Men politiet har ikke ressurser til å håndtere den mengden med opphavsrettsbrudd som foregår, sier advokat Monique Wadsted for den internasjonale filmbransjeorganisasjonen MPA (Motion Picture Assiciation) til ComputerSweden.se.

Motstand fra fildelere

Både direktivet og det svenske lovforslaget har ikke overraskende blitt møtt med hard kritikk i fildelingsmiljøer og forbrukerorganisasjoner.

EU-landene har ikke samme anledning som USA til å åpne for private, individuelle søksmål mot fildelere. Dermed står man igjen med politiet, som har andre prioriteringer enn fildeling å ivareta.

IPRED-direktivet åpner for at film- og platebransjen kan samle inn opplynsinger som kan danne grunnlag for å åpne en straffesak – noe det vanligvis bare er politiet som gjør.

Stikkord: fildeling