Bilder som dette vil det iranske presteskapet ikke ha på ungdommens telefoner.

Annonse


Filtrerer vekk sex-MMS

Dette melder det statlige TV-selskapet i Iran. I følge TV-selskapet starter filtreringen umiddelbart.

Både lyd og bilde

Bilder som den strengt islamske regjeringen oppfatter som uanstendige vil bli fjernet via mobiltelefonene av det iranske telekommunikasjonsdepartementet, heter det.

Dette gjelder både stillbilder, video og til og med lydmeldinger.

Hvordan filtreringen skjer rent teknisk, og hvor effektiv den eventuelt er vil ikke regjeringen si noe om.

Kilde:
EWeek/Reuters

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse