KVINNEMANGEL: IKT Norge håper flere kvinner skal satse på en karriere i IT-bransjen.

Annonse


Lokker kvinner til IT-bransjen

I dag arrangerer IKT Norge Inspirasjonsdagen for kvinner i IT-bransjen for andre år på rad. Målet er å lokke flere kvinner til en bransje som tradisjonelt domineres av menn. Kvinneandelen i IT-bransjen har nå falt til 25 prosent på verdensbasis.

Frister kvinner med nettverk

Od@-nettverket står bak arrangementet. Dette nettverket er et uformelt nettverk der kvinner i IT-bransjen møtes og utveksler informasjon og erfaringer.

Inspirasjonsdagen finner sted hos Telenor Expo på Fornebu, og vil bestå av blant annet foredrag, motivasjonsseminarer og nettverksbygging.

Her kan du lese mer om Oda-nettverket

Annonse