Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nye hull i Vista og IE7

Et fransk sikkerhetsselskap har kommet med to advarsler.

Det franske sikkerhetsselskapet French Security Incident response Team (FrSIRT) har avdekket alvorlige hull i Windows og Internet Explorer.

Kan stjele info

Windows-feilen gjelder både Vista, XP (med SP2), Windows 2000 og Windows Server 2003 SP1. Feilen kan føre til at uvedkommende får fatt i brukerinformasjon.

Gjelder både 6 og 7

Internet Explorer-hullet åpner for å phishing og annen nettsvindel som innebærer å lure brukeren til å tro at hun eller han er på en trygg side. Berørte versjoner er foruten den siste 7ern også forgjengeren versjon 6.

Kilder:
Frsirt.com (Explorer)
Frsirt.com (Windows)

Stikkord: virus