Snakk norsk til PCen

<b>HEI, PC!</b> Snart kan du prate norsk med PCen din, om IBM, Språkrådet og norske universiteter får et som de vil.

Norsk Språkteknologi på Voss led en ublid, økonomisk skjebne. Men nå har storselskapet IBM kjøpt boet, sammen Språkrådet og Universitetene i Bergen, Oslo og Trondheim.

Helnorske løsninger

Dermed kan det tenkes at tekst til tale og tale til tekst på norsk blir en realitet. Hittil har vi sett mange slike løsninger, men bare på engelsk eller andre større språk.

Målet er å etablere en norsk språkbank med tanke på flere bruksområder. De nye eierne har satt opp en hel liste med mulige bruksområder:

Annonse

mange bruksområder

Heltautomatisk tale-til-tekst-konvertering av foredrag, debatter og til å tekste TV-programmer
Automatisk tekst-til-tale-konvertering for synshemmede som må forholde seg til IT-basert Hverdagsteknologi som billettautomater, minibanker etc.
Automatisk tekst-til-tale-konvertering av innhold på Internett
Dikteringssystemer for helsesektoren
Talegjenkjenning brukt til å styre viderekopling av telefonsamtaler

Kilde: IBM Norge

Annonse
Annonse