Microsoft innfører «vet ikke»-sjekk

Mange brukere av lovlig Windows har opplevd å bli klassifisert som pirater. Nå endrer Microsoft rutinen, for å fange opp tvilstilfellene og hindre at uskyldige blir «tatt».

WGA er den nettbaserte sjekkerutinen som forteller deg om din utgave av Windows er en piratversjon. Men det har vist seg at systemet ikke alltid er patent.

22 prosent feil

Nylig viste det seg at i inntil 22 prosent av oppkallene mot Microsoft ble fullt lovlige Windows-installasjoner klassifisert som piratvare.

Annonse

Dette skapte store problemer både for private brukere og bedrifter, som i enkelte tilfeller måtte reinstallere programvare på store deler av maskinparken på ny.

Telefon til Irland

For privatbrukere skapte det særlig problemer at utskifting av PC-deler krevde ny validering av Windows gjennom WGA.

Dette var ofte tidkrevende. Vi har selv sittet på telefonen til Irland midt på natta for å gjenopprette vårt gode navn og rykte overfor Microsoft…

Ringte hjem

Det skapte også bråk da folk oppdaget at Windows «ringte hjem» til Microsoft uten at brukerne visste om det.

Selv om Microsoft bedyret at det ikke dreide seg om formidlig av personlige opplysninger, og at brukeren ikke kunne identifiseres for eventuelle rettslige skritt dersom WGA bestemte seg for atdet dreide seg om en piratutgave.

Lar tvilen komme tiltalte til gode

Nå legger Microsoft om hele systemet, slik at det blir rundere i kantene. I stedet for å bare ha to absolutte kategorier, «ekte» og «falsk», vil Microsoft fra i dag av operere med en «vet ikke»-kategori.

Slik vil Microsoft fange opp de tilfellene som skapte problemer for lovlige installasjoner av systemet. Endringen kan komme til å gjøre det lettere for pirater, som i stedet for et absolutt «ja» og «nei» fra nå av møter et system som lar tvilen komme tiltalte til gode, så å si.

Gjelder bare XP

Endringen gjelder bare Windows XP. Vista har et noe annerledes WGA-system, og det er ikke kjent om Microsoft planlegger å endre dette.

Den nye rutinen vil i følge KezNews.com bli rullet ut via Microsoft.com/genuine og den automatiske, månedlige oppdateringen.

Annonse
Annonse