Forbrukerrådet: positive men stiller klare krav.

Annonse


Krever regler for digital-TV

Forbrukerrådet har utarbeidet ni punkter som skal beskytte forbrukeren i overgangen til digital-TV. De stiller seg samtidig positive til overgangen.

Positive til overgang

– Forbrukerrådet er positiv til overgangen, men på grunn av kostnadene det vil medføre for forbrukerne, og fordi vi vet av erfaring at tvungne teknologiske overgangen vil medføre problemer for forbrukerne, stiller vi krav til overgangen, sier Fredrik Doksrød Olsen.

Han mener også at siden det er Stortinget og regjeringen som har godkjent utbyggingen må disse også sørge for at ressurssvake personer kan få sett på TV etter også etter overgangen.
En mulig løsning er å bruke litt av kringkastingsavgiften som tilskudd til disse gruppene av mennesker som Storbritannia har gjort, mener han.

Samarbeider med Medietilsynet

Medietilsynet vil sammen med Forbrukerrådet utarbeide nøytral informasjon om det nye bakkenettet. Informasjonen vil inneholde ordliste og en veiledning om digital-TV.

Annonse


Kravene fra Forbrukerrådet

1. Du skal vite om du kan motta signaler fra det digitale bakkenettet
2. Du skal vite hvilke TV-kanaler som kan mottas gratis i det digitale bakkenettet
3. Du skal vite hvilke utstyret som trengs for å se TV i det digitale bakkenettet
4. Du skal ha tilpasset Informasjon om overgangen til digital-TV dersom du har særlige behov
5. Du skal være sikret hjelp dersom du uansett ikke greier overgangen til digital-TV
6. Du skal ha lettfattelig informasjon om abonnementspriser for TV-abonnement
7. Du skal ha lettfattelig informasjon om digital-TV, og informasjonen skal være tilgjengelig på norsk
8. Du skal vite om kartleggings- og sporingsmuligheter
9. Du skal ikke utsettes for utilbørlig kjøpepress

Forbrukerportalen

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse