Hopp til navigasjon Hopp til innhold
eick_internet[1] (Ill.: Cybergeography.org)

Vil sensurere nettet for nordmenn

Utvalg ønsker å sperre tilgangen til «halve internett». Porno og nettpoker kan være en saga blott.

Dagbladets papirutgave skriver i dag at Datakrimutvalget er i ferd med å legge fram et forslag som vil pålegge internettleverandørene å blokkere tilgangen til sider med ulovlig innhold.

Vil forby fildeling og nettpoker

Forslaget er fremmet av et mindretall i utvalget, bestående av Christina Christensen fra Samferdselsdepartementet, og Sorenskriver Knut Rønning. Et slikt mindretallsforslag blir lagt frem for justisministeren, og senere behandlet av Stortinget.

Hvis forslaget blir vedtatt, vil det innebære at nettpoker, vanlig porno som er forbudt etter norsk lov, nettsider som tilbyr ulovlig nedlasting av musikk, rastistiske og oppviglerske nettsider vil bli stengt ute. Dette vil gi Norge en av de strengeste Internettlovene i den vestlige verden.

– Ikke i strid med ytringsfriheten

– Dette er et hårreisende forslag. Forslaget kan sammenlignes med den kinesiske nettsensuren, sier stipendiat Svein Wilassen ved NTNU til Dagbladet.

Flertallet i Datakrimutvalget er imot forslaget, blant annet fordi de mener at det rammer nettleverandørene i større grad enn de ulovlige nettsteder. I tillegg er faren tilstede for at man filtrerer bort lovlige nettsteder.

Mindretallet i utvalget avviser at forslaget er i strid med ytringsfriheten, da det kun rammer nettsteder med innhold som er forbudt etter norsk lov.

Kilde:
Forbruker.no

Stikkord: internett