Annonse


– Sosialen må dekke bredbånd

Det mener fylkesmannen i Sogn og Fjordane som nå har omgjort to kommunale vedtak der sosialkontor ikke ville dekke utgifter til bredbånd.

– Barn og unge som går på skole, må ha tilgang til internett hjemme, for i dagens skolesituasjon forutsettes det at man har dette hjelpemiddelet, sier seksjonsleder Arne Røyrvik hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til Vårt Lands nettutgave, vl.no.

– Stigmatiserende

Han mener at kommunale myndigheter må ta høyde for at ungdom lever i et samfunn der mulighetene for kommunikasjon er svært sterke ? og at internett her spiller en viktig rolle.

– I tillegg til at internett er viktig for skolegangen, vil det for barna til klientene oppleves som stigmatiserende å være de eneste som ikke har nettilgang hjemme, sier Røyrvik.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse