Annonse


Hacking forbudt

Tysk Høyesterett har nå gjort det klart at politiet ikke får lov til å bruke hackemetoder for å skaffe informasjon fra mistenktes datamaskiner, ifølge The Register.

Faller mellom barken og veden

Høyesterett slo fast at det å hacke seg inn på folks datamaskiner i hemmelighet verken kan sammenliknes med telefonavlytting eller gjennomsøking av hus.

Politiet kan dermed ikke søke om tillatelse for slik hacking under noen av disse kategoriene.

Lovendring kan komme

Siden det ikke finnes noe eget regelverk for hvordan man kan bedrive «lovlig hacking» i Tyskland, blir politiet nødt til å legge hackingen på hyllen inntil videre.

Annonse


Det er imidlertid ventet at Tysklands innenriksminister, Wolfgang Chauble, vil legge fram et lovforslag som gjør det mulig for politiet å gjennomsøke nettrafikken og harddiskene til mistenkte i forbindelse med alvorlig kriminalitet.

Kilde:
The Register

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse