Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Wikipedia er ikke tilgjengelig fra onsdag til torsdag. (Ill.: Wikipedia)

Lager lokalhistorie-wiki

Kulturhuset i Stavanger har fått 300 000 kroner for å lage en egen wiki for lokalhistorie.

Wikipedia-konseptet sprer seg kjapt. Snart når det lokalhistorikere i Stavanger.

Ved inngangen av 2008 vil historieinteresserte i oljebyen kunne legge inn og endre artikler i «Wiki Stavanger», byens eget lokalhistorie-Wiki.

Stavanger bibliotek og kulturhus har fått 300 000 kroner i støtte fra Statens senter for arkiv, bibliotek og museum til prosjektet, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Øker interessen

Leder for lokalhistorisk avdeling ved Stavanger Bibliotek, Carolyn Fjeld, håper at tilbudet vil øke interessen for lokallitteratur på biblioteket.

– Litt av hensikten med dette er jo å få en dialog mellom bruker og bibliotek. Men gjennom Wiki Stavanger ønsker vi også å samle det lokalhistoriske materialet som allerede ligger ute på internett, og sette det sammen til en helhet, sier hun til Stavanger Aftenblad.

Kilde:
Stavanger Aftenblad

Stikkord: internett