Annonse


Vil ha USA som sensur-politi

Den amerikanske regjeringen kalller nettsensur et brudd på menneskerettighetene, og har blant annet kritisert Kina i tydelige ordelag for å ha lagt begrensninger på hva innbyggerne får se på nettet.

Roper på Storebror

Dette mens de store søkemotorene MSN, Yahoo og Microsoft prøver så godt de kan å følge de kinesiske myndighetenes ønsker, med skreddersydde, kinesiske versjoner av tjenestene sine som utelater treff på emner myndighetene anser som sensitive.

Nå roper de tre store på storebror USAs hjelp. De mener at IT-bransjen trenger føringer fra regjeringen, slik at de vet hvordan de skal stille seg til ønsker om sensur fra et annet lands regjering.

– Ikke lett

– Det er ikke helt lett når de bare sier at «her er e-postkontoen, og vi etterforsker brukeren for 17 tilfeller av brudd på lover om organisert kriminalitet og terrorisme», sier Google-rådgiveren Andrew McLaughlin til News.com.

Annonse


Googles personvernekspert for Europa, Peter Fleischer, var nylig i Norge. ITavisen spurte ham om akkurat det samme. Han svarte:

– Vi utleverer av prinsipp ingen ting med mindre det finnes en rettslig kjennelse. Om politiet for eksempel etterforsker en konkret barneporno-sak, kan vi bidra med IP-adressen og opplysninger om bevegelser. Men dersom politiet ber om en mengde ufiltrerte opplysninger og selv vil foreta utvalget, sier vi kontant nei.

Mange dilemmaer

Det er liten tvil om at søkemotorenen er ukomfortable med situasjonen. Både kommersielt sett og av hensyn til omdømmet hjemme har de ingen interesse av å være lakeier for regimer som holder informasjon vekk fra sine borgere.

Det kan likevel bli en hard nøtt å knekke for den amerikanske regjeringen om de skulle innføre et regleverk for amerikanske nettbedrifter i utlandet. Internt i USA må de samme søkemotorene utlevere materiale til det føderale politiet FBI, om de blir bedt om det. Og mens for eksempel rasistiske ytringer er forbudt i Norge og flere land, er den samme rasismen beskyttet av ytringsfrihetsparagrafen i USA.

Det kan bety at Google og de andre kan komme i en situasjon der de nekter utenlandske regjeringer innsyn i opplysninger de ville gitt til hjemlandets politi. Noe som utvilsomt vil fungere som gode motargumenter for repressive regimer som er lite glade i USA.

For eller mot rasisme?

Og om Google, Yahoo eller MSN nekter å gripe inn mot rasistiske ytringer, ville de trolig bli møtt med avsky både hos befolkningen og i regjeringkretser både i Norge og andre land. Brasil har for eksempel verdens strengeste lov mot rasisme, og slår beinhardt ned på ethvert tilløp til hets mot etniske grupper både på nettet og andre steder.

Tyskland, med sin spesielle historie på området, har tilsvarende strenge regler mot nazistiske ytringer. Tyske myndigheter har da også flere ganger vært i konflikt med utenlandske nettleverandører som har tillatt nazistisk materiale på sine servere.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse