EN ANNEN VARIANT: Det finnes flere metoder for å finne den «perfekte» nettsiden.

Annonse


Den perfekte nettside

Pwebsite = { ((14.14* EaseNav) + (13.56*Speed) + (13.11*CleanDes) + (10.89*Func) + (10.89*Up)) – ((12.63*Pops) + (10.32*Ads) +(5.21*MultiM)) } / 6.26

I følge Dr. Peter March og Dr. Zoe Khor kan man ved hjelp av formelen ovenfor regne seg fram til den perfekte nettside, skriver forbruker.no. De to forskerne jobber ved Social Issues Research Centre (SIRC) i Oxford og har den siste tiden inervjuet 2500 personer for å komme fram til vidunderformelen.

Ikke så avansert

Undersøkelsen er bestilt av Europas markedsledende hostingbedrift, Rackspace Managed Hosting. På selskapets hjemmeside finner man en kalkulator hvor man kan vurdere egne nettsider ut i fra formelen.

Med første øyekast kan formelen se svært avansert ut. Men i bunn og grunn er den ikke annet en kreativ måte å forklare hvordan nettbrukere verdsetter forskjellig kriterier (se nedenfor).

Annonse


100% perfekt?

I variablene i formelen, skal man sette inn verdier fra 1-10 på hvor høyt nettsiden skårer på det aktuelle kriteriet. Regner man så ut regnestykket, får man en prosentverdi på hvor «perfekt» siden er, hvor 100% er helt perfekt.

Her er forklaringen fra forbruker.no på hva de forskjellige variablene i formelen står for:

Pwebsite = Grad av perfeksjon på nettsiden
EaseNav = Enkel navigasjon
Speed = Tid for sidevisning/sidehenting
CleanDes = Enkel design
Func = Funksjonalitet, holder siden hva den lover i form av innhold eller/og hensikten med nettsiden
Up = At siden alltid er tilgjengelig
Pops = Hvor mange pop-ups en side har
Ads = Antall annonser
MultiM = Flash og annen multimedia

Kilde:
Forbruker.no

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse