FORBIKJØRING: Irske TV-seere liker dårlig kjørselen i Xbox-reklamen.

Annonse


Trekker Xbox 360-reklame

Xbox-reklamen hvor en ungdomsgjeng leker tyver og politi, har ført til klagestorm hos irske reklamemyndigheter.

Nå har de tatt kritikken til etterretning og trukket den tilbake, i følge kampanje.com.

Klagerne skal ha reagert på den hasardiøse kjøringen som blir vist i reklamefilmen, og ment at dette er uheldig med tanke på at de høye tallene på trafikkdrepte.

Har lovet svar

Microsoft som står bak reklamen, har ved flere anledninger lovet at de skal sende et skriftlig motsvar på klagene til reklamemyndighetene. Det er etter at dette svaret aldri er kommet, at reklamen er tatt av skjermen.

Annonse


«Cops and Robbers» har også gått på TV i Norge, uten at det er blitt meldt om klager så langt. Den kan sees her.

Dette er ikke første gang at Microsoft får Xbox-reklamene sine bannlyst. I 2002 ble en annen reklame for spillkonsollen trukket i Storbritannia.

Kilder:
Kampanje.com
ADpunch

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse