Annonse


WLAN er ufarlig

De siste årene har det poppet opp trådløse nettverk nærmest på hvert gatehjørne. Naturlig nok har også skepsisen dukket opp blant dem som frykter strålingsfaren.

Særlig britiske medier har fokusert mye på eventuelle strålingsfarer ved den trådløse standarden. Enkelte steder i England, særlig der barn ferdes, skal det være etablert WLAN-frie soner i frykt for strålingen, skriver Teleavisen.

20 minutter = 1 år

Nå tyder imidlertid nye undersøkelser på at frykten kan legges på hyllen.

Dr. Michel Clark i det britiske helsedirektoratet sier at de etter å ha målt strålingen i skolebygg med trådløse nettverk, kom fram til at ett år i klasserommet gir like mye stråling som en 20 minutters samtale i mobilen. Og fremdeles er det langt i fra sikkert at selv mobilsamtaler kan være farlige.

Annonse


Men hva skjer når PDA-telefoner og trådløse telefoner i hjemmet etter hvert går over til å være basert på WLAN-teknologi?

Stort sett vil det ikke innebære noe stor risiko i skal vi tro nye undersøkelser. I følge Teleavisen sendes WLAN-signalene i relativt liten styrke, og vil derfor ikke være særlig farlige. Strålingen fra andre radiokilder som mobiltelefoner og mirkobølgeovner skal være målt til langt høyere verdier enn WLAN.

Kilde:
Teleavisen

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse