Annonse


4% lovlig nedlasting

Hvor mye som ble lastet ned ulovlig, sier statistikken ingenting om.

IFPI Norge har ved avslutningen av 2006 registrert et samlet salg av album, singler og DVD-musikk på 11 millioner stykker, til en verdi av 704 millioner kroner.

Det ble i tillegg solgt nedlastede produkter for 26 millioner kroner. Samlet gir dette en nedgang i omsetningen av musikk i Norge på 9 prosent i 2006, sammenlignet med året før.

Norsk musikks andel av totalsalget i Norge var på rekordhøye 40 prosent i 2006. Totalt ble det solgt nesten 4,2 millioner norskproduserte album i 2006, noe som er en liten nedgang fra 2005.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse