TRESPRIT: Toshiba har utviklet dette metanoldrevne laptop-batteriet.

Annonse


Morgendagens PC-batteri

LAS VEGAS(ITavisen): På Toshiba-standen på CES-messen i Las Vegas viser Toshiba frem en prototype på et produkt som er blitt svært aktuelt etter det siste årets mange PC-branner.

Drives på tresprit

Toshiba mener deres prototype av et metanol-batteri er fremtiden for PC-brukerne. Dette vil ikke fullt ut erstatte Lithium-ion-batteriene, men det vil gjøre at vi trenger færre lithium-kjerner for å drive en laptop.

Selve metanolbatteriet virker ved at metanol og luft reagerer med hverandre gjennom en elektrolyttmembran. Denne reaksjonen skaper fuktighet og karbondioksyd, som igjen danner elektrisitet.

Slipper å fylle

Ifølge Toshiba vil produktet være helt trygt å bruke, til tross for at metanol er svært brennbart. Du vil ikke behøve å fylle opp batteriet selv. Det gjør egne servicebutikker for deg.

Annonse


Toshiba-representanten på CES regner med at metanol-batteriene vil være i salg i Japan fra 2008. Når de kommer til Europa, er umulig å si.

Alle misforståelser er journalistens egne, og skyldes kun kommunikasjonsproblemer med den vennlige japaneren på Toshiba-standen

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse