Annonse


Mobil-TV tar liv

Rådet for Større Trafikksikkerhet i Danmark mener at mulighetene for å se TV på mobiltelefonen kan være en ny fare for trafikken, i følge comon.dk

På samme måte som i Norge, er det forbudt å snakke i mobiltelefon uten håndfri mens man kjører i Danmark. Lovgivningen tar imidlertid ikke hensyn til mobil-TV.

– Ser fotballkamp

– Vi vet godt at det ikke hører hjemme i trafikken. Men vi er ikke lydige nok dersom det er noe vi gjerne vil se, for eksempel en fotballkamp. Derfor krever det en lovgivning og straff som kan motivere oss til å la være, sier René la Cour Sell, direktør i Rådet for Større Trafikksikkerhet, til comon.dk.

Danske myndigheter har nå satt i gang en arbeidsgruppe under Trafikksikkerhetskommisjonen, som skal utarbeide en ny nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet. I den nye handlingsplanen skal det også tas hensyn til den teknologiske utviklingen.

Annonse


– Undersøker ikke nok

René la Cour Sell er medlem av denne gruppen. Han mener at det mangler dokumentasjon om teknologiens innflytelse på trafikken.

– I dag får vi ikke registrert hvor mange ulykker som skyldes uoppmerksomhet fra billistens side på grunn av teknologi. Det er veldig enkelt å undersøke om føreren har snakket i mobiltelefon på ulykkestidspunktet, men det gjør man ikke i dag, fordi det krever en dommerkjennelse for å få opplysninger fra teleselskapene, sier René la Cour Sell i følge comon.dk

comon.dk

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse