LOVLIG BRENNING: Endelig får du lov til å gjøre det du alltid har gjort...

Annonse


«Godkjent» DVD-brenning

Med Qflix får du endelig lov til å brenne lovlig nedlastet film til DVD. Filmer som ligger ute på nettet eller videokisokser hos bredbåndsleverandører og kabelselskaper vil bli merket med Qflix-logoen. Det betyr at filmen kan brennes til en tom DVD-plate på PC eller DVD-brenner hjemme.

CSS i ny utgave

Ikke overraskende involverer den nye, «lovlige» brennemetoden kopisikring. Filmbrransjen vil nemlig ha kontroll på hvilke filmer du kopierer, hvor mange eksemplarer du brenner og hvor de havner hen etterpå.

Mer overraskende er det kanskje at teknologien kalles CSS (Content Scramble System), akkurat som kopisikringen på DVD-plater. Dette systemet ble som kjent brutt av norske Jon Lech Johansen og hans venner for sju år siden, og har siden ikke vært til hindring for noen når det gjelder å brenne kjøpe- eller leiefilm til DVD.

Krever nytt utstyr

En hake ved systemet er det også at det kreves en helt nye type tomme DVD-plater og en ny type brennere. Man kan med andre ord ikke bruke det utstyret som faktisk finnes i salg i dag. Filmbransjen ser for seg at alle produsenter av brennere og tomdisker blir med på systemet.

Annonse


Foreløpig er det smått med støtte i hardware-bransjen. Så langt har bare DVD-brennerspesialisten Plextor meldt sin interesse, i tillegg til noen av de store fabrikantene av tomgods. Ingen av dem har imildertid forpliktet seg til å implementere systemet i sine kommende produkter.

Videokisoker i butikk

Det er derfor mest sannsynlig at Qflix først blir å se i egne, fysiske videokiosker der man kan få brent ferdige eksemplarer av film i butikken for å ta med seg hjem. Det avhenger imidlertid av at disse DVD-platene kan spilles i vanlige DVD-spillere.

Bak Qflix står selskapet Sonic Solutions, som blant annet eier brenneprogramvaren Roxio.

Kilde:
BetaNews.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse