toyota

Annonse


Automatisk fyllesperre

Toyota jobber med et system som automatisk skal hindre fulle sjåfører fra å komme seg på veien.

Sjekker håndsvetten
Svettesensorer montert i rattet måler alkoholprosenten i blodet til sjåføren. Bilen nekter å starte hvis promillen er for høy.

Men dette er bare første hinder for potensielle fylleførere.

Analyserer kjøringa
Skulle sjåføren bruke hansker eller svette lite, stiller Toyota med andre mer avanaserte deteksjonssystemer.

Annonse


Et dashboard-montert kamera ser etter utvidete pupiller hos sjåføren, mens bilen automatisk vil sakne ned og stoppe hvis sensorene plukker opp “mistenkelig” rattføring og vinglete kjøring.

Kan bli standard i alle modeller
Toytota sier de vil ha systemet klart som kommersielt ekstrautstyr i løpet av 2009, men håper på sikt å installere det som standard i alle nye modeller.

Kilde: Guardian Unlimited

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse