Annonse


Åpner UFO-arkiv

Databasen vil inneholde UFO-rapporter som romfortsorganisasjonen CNES har samlet sammen de siste 30 årene, i følge nyhetsbyrået Reuters.

Til sammen har organisasjonen registrert 1 600 observasjoner av UFOer i denne perioden.

Den nye databasen vil bestå av rapporter som politiet har skrevet på bakgrunn av vitneforklariner, og rapporter fra flypiloter. Til sammen teller materialet 6000 dokumener, hvor mange omhandler samme hendelse.

Navnene på dem som har rapportert om UFOene vil ikke bli publisert av personvernsårsaker.

Annonse


Arkivet er ventet å åpne innen midten av februar på CNES sine nettsider (www.cnes.fr), i følge nyhetsbyrået Reuters.

Kilde:
Reuters/Yahoo News

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse