Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Annonse


Vil ha enhetlig IT-politikk

Regjeringen la fredag formiddag fram en stortingsmelding om IKT-politikken i årene fremover.

Koordinering av offentlige anskaffelser, styrking av forskningen og bedre tilrettelegging for befolkningen er blant temaene i meldingen «Eit informasjonssamfunn for alle».

Dialog viktigst

– Fornyings- og administrasjonsdepartementet skal ha en koordinerende funksjon i forhold til IKT, sier statsråd Heidi Grande Røys til NTB. Hun peker på at alt ennå ikke er klart, og sier dette krever videre arbeid.

– KS vil ha en sentral plass i forhold til dette. Dialog med KS er veien å gå, snarere enn gjennom lover, sier Grande Røys.

Annonse


Fanden på veggen

Med en samlet politikk rundt IT-anskaffelser, håper Grande Røys å kunne tilby bedre tjenester til befolkningen.

– Forbrukerne vil merke en mer tilgjengelig offentlig sektor gjennom døgnåpen forvaltning, blant annet gjennom portalen Min Side, sier Grande Røys. Portalen er tenkt å være en døråpner for mange tjenester innen det offentlige.

Tilgjengeligheten stiller sterke krav til sikkerhet og personvern. En av tiltakene er å opprette en personvernkommisjon som skal ha oppsynet med hvordan personvernet blir ivaretatt ved innføring av ny teknologi.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse