AVHENGIG: Amerikanerne bruker stadig mer tid på nettet.

Annonse


Surfer seg til problemer

Mange ser på sin egen bruk av nettet som problematisk, viser en ny undersøkelse.

Åtte av ti nordmenn er daglig på nettet. 19 prosent bruker fire timer eller mer foran skjermen daglig, viser en undersøkelse fra søketjenesten Kvasir og Eniro Norge.

For noen blir det rett og slett for mye. 13 prosent sier at deres forhold til kjæreste eller ektefelle er blitt negativt påvirket av overdreven nettbruk, skriver Aftenposten.

Pengespill

Enda flere, 16 prosent, sier de har prøvd å redusere tiden de bruker foran datamaskinen. De mest nettavhengige er imidlertid ikke interessert i nettets mangfold. De forklarer ofte sin tidsbruk som knyttet til én bestemt aktivitet, for eksempel dataspilling over internett, pengespill og sexrelaterte aktiviteter.

Annonse


Av dem som oppgir pengespill som hovedaktivitet, er hele 96 prosent på nettet hver eneste dag, og er dermed nettets aller ivrigste brukere, ifølge målingen.

Belastning

Selv flertallet som ikke mener nettbruken er blitt problematisk, føler seg sterkt knyttet til universet som åpenbarer seg på dataskjermen. Å være uten tilgang til internett flere dager på rad kan nemlig oppleves som en belastning mener 31 prosent av de spurte.

Undersøkelsen viser videre at 13 prosent sjekker e-posten sin flere ganger i timen, og at den ivrigste gruppen av nettbrukere er i alderen 46-55 år. Unge under 18 år er minst ivrige på å bruke internett, sammen med gruppen over 55 år.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse