Sony har søkt om patetnt, men det er foreløpig usikkert hva de  vil bruke varemerket PS Cloud til.

Annonse


– Sony vil klare PS 3-mål

Sony ser ingen grunn til å endre på mået om å produsere 2 millioner Playstation 3 innen utgangen av året, og 6 millioner innen utgangen av mars neste år.

Sony måtte tidligere i år utsette den europeiske lanseringen av spillkonsollen på grunn av problemer med laseren i Bluray-spilleren.

– Det er riktig at vi brukte litt til på å få i gang masseproduksjonen av PS3. Tilgjengeligheten på den blå laseren ble en flaskehals, men nå har produksjonen nådd et tilfredsstillende nivå og målene er innen rekkevidde, sa Sony-president Ryoji Chubachi ifølge Reuters.

Chubachi opplyste også at Sony holdt fast på målet om å klare en fortjenestemargin på 5 prosent fra april 2007.

Ifølge Chubachi har batteriskandalen kostet Sony omlag 435 milloner dollar, rundt 2,8 milliarder kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse