Annonse


Svensk nei til roaming-regler

EU har brukt flere år på å få på plass et regelverk som forhindrer at mobilselskapene tar seg for grovt betalt når det ringes eller tekstes fra utlandet. De siste årene har profitten for europeiske teleselskper på slike samtaler ligget på svimlende 300 til 500 prosent.

Støtte fra franskmenn og briter

Nå er en handlingsplan endelig på plass. Men vårt naboland akter ikke å følge flertallets anbefalinger, der det skal legges et absolutt tak på prisene.

I stedet slutter Sverige seg til et fransk-britisk kompromissforslag der man satser på en mer avventende holdning. Verken Sverige, Storbritannia eller Frankrike tror at et tak på prisene vil føre til lavere priser ut mot forbrukerne.

EUs intensjon innebærer at hvert enkelt land kan utforme sine egne regler for hvordan et framtidig direktiv skal implementeres. Samtlige land er imidlertid enige om målet: Å på sikt redusere og helst standardisere mellomlegget som beregnes når du ringer fra et annet land enn der du har abonnent.

Kilde:
Computersweden.se

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse