HD DVD med Universal i spissen slår tilbake mot Blu-Ray.

Annonse


HD-DVD knuser Blu-ray

Det viser en fersk amerikansk undersøkelse. I USA har begge formatene vært på markedet en stund, og HD-DVD ser så langt ut som en klar vinner – både i antall solgte enheter og i folks bevissthet.

Bare 14 prosent negative

Undersøkelsen, som ble foretatt av markedsmålingsinstituttet Cymfony denne uka, baserer seg på innlegg i blogger og fora på nettet. Til sammen 18 000 innlegg ble lest, alle fra perioden 1. oktober til 30. november i år.

Tendensen er ganske entydig i HD DVDs favør. Formatet kan skilte med hele 46 prosent flere positive innlegg enn rivalen Blu-ray. 33 prosent av innleggene totalt var positive til HD DVD, 53 prosent var nøytrale og 14 prosent negative.

Likt antall

Til sammenligning var 24 prosent av innleggene som handlet om Blu-ray positive, 53 prosent nøytrale og hele 23 prosent negative.

Annonse


Antallet innlegg om de to formatene ligger omtrent likt.

– Sony er arrogante

Den dårligste nyhete for Sony, som står bak Blu-ray formatet, er likevel at mange uttrykker mistillit til selskapet som sådan. De oppfatter selskapet som arrogant, og levner dem liten sjanse til å vinne kampen om folks lommebøker.

Alle skandalene med forbrukerfiendlig kopisikring og satsing på formater som ikke slår an har trolig bidratt til å ødelegge imaget for den japanske elektronikkgiganten.

Kilde:
Cymfony.com (pdf-fil)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse