VANSKELIG SPØRSMÅL: Klarer DU å forklare alle hva du egentlig gjør på jobben?

Annonse


Uklare IT-jobber

Annenhver ansatt i IT-bransjen i Sverige klarer ikke å forklare hva de jobber med på en tilfredsstillende måte, skriver ComputerSweden.

Nesten en av 10 har gitt opp å forklare hva de egentlig gjør, ifølge en undersøkelse fra forsikringsselskapet Alecta.

Kvinnene følger seg misforstått i noe større grad enn menn. 54 prosent av kvinnene som er spurt i undersøkelsen mener at de klarer å forklarer hva jobben går ut på om spørsmålet dukker opp på en fest, men de opplever samtidig at de ikke blir forstått.

11 prosent av mennene har innsett at de like gjerne kan droppe å forklare hva de jobber med. For kvinnenes del er tallet 6 prosent.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse