Spam er et problem også i Norge. Men så langt har få norske spammere fått svi.

Annonse


Engangsadresser stopper spam

10 Minute Mail tilbyr brukerne en e-postadresse som opphører etter ti minutter. Tanken er at man skal kunne registrere seg på nettsider uten å behøve å bekymre seg for spam.

Det 10 Minute Mail tilbyr, er en e-postadresse med en innebygget seldestruksjonsmekanisme. Etter ti minutter slutter den rett og slett å eksistere.

Ingen adresse å sende søppelpost til

Dermed kan du bruke gratistjenesten til å slippe og legge inn din virkelige e-postadresse på nettsider som krever registrering. Dette for de som ikke har en junkmail-adresse fra før.

Standard levetid for en e-postadresse er, som navnet tilsier, ti minutter. Det går imidlertid an å justere opp denne tiden.

Annonse


Det er ikke mulig å sende e-postmeldinger på eget initiativ fra 10 Minute Mail, man kan kun motta og svare på mail.

Kilde:
IDG.se

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse