En scene fra spillet Max Payne.

Annonse


– Voldsspill påvirker hjernen

Det er den påfallende selvfølgelige konklusjonen i en fersk studie fra Indiana University School of Medicine in Indianapolis i USA, melder Reuters.

Undersøkelsen ble gjort på 44 tenåringer mellom 13 og 17 år uten dokumenterte adferdsforstyrrelser.

Voldsspillene øker aktiviteten i et område i hjernen som kalles «amygdala», der kontrollen av impulsive følelser foregår. Endringene er kortvarige, men nå vil forskerne undersøke om endringene kan bli permantene.

Forsøkspersonene ble bedt om å utføre konsentrasjonskrevende oppgaver rett etter at de hadde spilt et voldsspill, eller et ikkevoldelig spill. Samtidig ble hjernen undersøkt med et magnetresonanskamera.
Spillene som ble brukt var Medal of Honor og Need for Speed.

Annonse


Ved hjelp av kameraet kunne forskerne registrere forandringer i hjerneaktiviteten mens forsøkspersonene spilte. De som spilte Medal of Honor fikk økt aktivitet i amygdala. Samtidig ble aktiviteten i prefrontalcortex redusert i forhold til de som spilte Need for Speed. Dette området av hjernen kontrollerer kontroll, konsentrasjon, samt etikk og moral.

– Undesøkelsen tyder på at voldelige spill har ulike, men kortvarige effekter på hjernefunksjonen enn andre ikkevoldelige, men spennende spill, sier radiologiprofessor og artikkelforfatteren Vincent Mathews till Reuters.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse