internettfarer

Annonse


Slik lurer du PC-spionene

Vi blir stadig advart om at mer og mer spionvare sirkulerer på nettet. Har man riktig uflaks, kan hjemme-PC-en være rammet uten at man vet om det.

Høy risiko på internettkafé

Et sted der risikoen imidlertid er høy, er internettkaféer. Uerfarne brukere, dårlig vedlikehold av maskinparken og uvettig bruk, gjør at sjansen for at disse maskinene skal være infisert med noe, er relativt store.

Så hva gjør du så, dersom du likevel er nødt til å sjekke mailen din på et slikt sted? Det har et par Microsoft-forskere kommet opp med et godt svar på.

Forutsigbar nettatferd

En tastelogger fungerer ved at den logger alt som blir skrevet på tastaturet. Noen av dem kan også differensiere mellom hvilket vindu de forskjellige bokstavkombinasjonene blir skrevet inn i, det vil si om du skriver inn en url, et kredittkortnummer, en e-postadresse eller et passord.

Annonse


Dette er forsåvidt unødvendig. De fleste av oss oppfører seg så forutsigbart på nettet, at det uansett vil være lett å tolke informasjonen. En streng fra tasteloggeren kan for eksempel se slik ut:
[email protected]

Dette betyr at e-postadressen [email protected] har passordet snoopy2.

Slik lurer du spionvaren

Hvordan går man så fram for å lure tasteloggeren? Microsoft-forskerne har følgende forslag: Når du skal skrive inn passordet, så flytt fokus til et hvilket som helst punkt på siden og skriv en haug med nonsenstegn mellom hvert tegn i passordet.

Dermed ville passordet til [email protected] bli seende ut slik: greopjsk4lpnåhioobuip34bogaefsdplvagyupby9oyt2fanio

Microsoft-forskerne understreker at tasteloggere kan fungere i alle operativsystem og med alle nettlesere, ikke bare Microsofts egne.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse