MS satser på søk, men er det nok til å bli hippe?

Annonse


Ballmer presser Linux-miljøet

Toppsjef Steve Ballmer i Microsoft uttalte nylig at selskapet mener miljøet som utvikler Linux og andre programmer basert på åpen kildekode snylter på Microsofts teknologi.

– Bare SuSE er lovlig

– Strengt tatt har du bare en lovlig Linux-versjon dersom du har SuSE-distribusjonen, da disse er de eneste som betaler for sin bruk av Microsoft-oppfinnelser, sa Ballmer.

Novell og Microsoft inngikk nylig en samarbeidsavtale vedrørende Linux-distribusjonen SuSE, som innebærer at Microsoft får deler av inntektene fra produktet.

Ivaretar aksjonærenes interesser

Ballmer understreket at Microsoft hvert år bruker svært mye på forskning og utvikling, og han mener åpen kildekode-miljøene til en viss grad snylter på resultatet av dette. I og med at Microsoft har innsett at de ikke kan saksøke et miljø, vil selskapet heller satse på avtaler som den de har inngått med Novell for å sikre Microsoft-aksjonærenes interesser.

Annonse


Kilder:
eWeek
The Inquirer
Engadget

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse