ANTIKVITETER: Snart kan mobilladeren høre fortiden til, akkurat som disse mobiltelefonene.

Annonse


Fysikere lover trådløs strøm

Amerikanske forskere mener de har kommet frem til en relativt enkel måte å lade bærbare PC-er og MP3-spillere uten bruk av lednigner. Dermed kan du kanskje snart slippe den endeløse vasen av ladere og ledninger du har liggende hjemme.

Bygger på gamle prinsipper

Ifølge forskerne baserer de seg på fysiske prinsipper som først ble oppdaget for mange hundre år siden, og dette skal kunne virke over flere meter.

Foreløpig er ikke systemet bygget og testet, men matematiske utregninger og datasimuleringer tyder på at det skal la seg gjøre.

Vil bli kvitt laderne

– Vi får stadig flere dingser og mobiltelefoner. Vi begynte derfor å tenke at det hadde vært utrolig praktisk å slippe å lade alle disse dingsene. Fordi vi er fysikere, begynte vi å spørre oss selv hvordan vi kunne få til denne trådløse energioverføringen, sier assisterende professor Marion Solajic ved Massachussetts Institute of Technology (MIT) til BBC.

Annonse


Svaret forskerne kom frem til, var resonnans, et fenomen som får et objekt til å vibrere når det blir utsatt for energi i en bestemt frekvens. Dersom man har to resonnante objekter på samme frekvens, vil disse ha en sterk forbindelse.

Virker som en fiolin

Dette kan man for eksempel se i musikkinstrumenter: Når man spiller en tone med et instrument, vil et annet med den samme ressonansfrekvensen plukke den opp og begynne å vibrere.

I stedet for lydbølger vil MIT-teamet bruke elektromagnetiske bølger. Dette er en betegnelse som brukes om radiobølger, infrarød og røntgen-stråler. Vanligvis er for eksempel radiobølger ubrukelige til dette formålet, fordi de ikke er retningsstyrte, og sender energi i alle retninger.

Virker på fem meters avstand

Gruppen har derfor forsket på en spesiell gruppe ikke-radiative objekter med langlivet resonnans. Med disse vil lange haler av elektrisk energi bevege seg på overflaten, uten å forlate den. Dersom et objekt med samme resonnans kommer innnen rekkevidde, vil energien kunne overføres til dette objektet. Teknologien er beregnet å kunne virke på opptil fem meters avstand.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse