EKSPLOSIVT: PC Pitstop mener Lithium ion-batterier utgjør en eksplosjonsfare enten de er produsert av Sony eller ikke.

Annonse


Slik eksploderer PC-en

Nettstedet PC Pitstop har fremkalt en eksplosjon i en bærbar PC som inneholder lithium ion-batterier for å illustrere hvor sterke krefter som faktisk er i spill. Resultatet er urovekkende.

I den eksplosive brannen står flammer og gnister nesten to meter til værs. og temperaturen blir målt til nærmere 1000 grader Fahrenheit (537 grader Celsius). PC Pitstop advarer mot å forsøke å slukke brannen selv, med mindre man har riktig utstyr og vet hva man gjør. En slik brann, som både er en metall- og kjemikaliebrann, kan bli enda verre hvis man forsøker å slukke på den gale måten.

– Problem med alle batterier

PC Pitstop mener dette kan skje med de fleste Lithium ion-batterier, og at det er farlig å slå seg til ro med at bare Sonys defekte batterier kan forårsake eksplosjoner. Årsaken er at Lithium er et svært lettantennelig materiale.

PC Pitstop anbefaler laptop-eiere å ta ut batteriene om natten eller dersom man har muligheten for å la PC-en stå tilkoblet strømnettet. De anbefaler også at man bare kjøper originalbatterier når PC-batteriene må byttes.

Annonse


Se video av den eksploderende laptopen her!

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse